Kulüp İşlemleri

SPOR KLÜPLERİ WEB SİTESİ BELGELERİ:

1) SPOR KULÜBÜ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ

1) web site için sıralama çizelgesi.xlsx

1.1. Spor Kulübü Kuruluş Başvuru Dilekçesi.docx

1.2. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

1.3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi (Ek-1).docx

1.4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.docx

Spor Kulübü Kuruluş (Tescil) Bilgilendirme Slaytı.pptx

 

2) DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

2) web site için sıralama.xlsx

2.1. Dernekten Spor Kulübüne Geçiş Dilekçe Örneği.docx

2.3. Hazirun Listesi Örneği.doc

2.4. Divan Tutanağı Örneği.docx

2.5. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

2.6. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu(Ek-2) .docx

2.9. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçiş Bilgilendirme Slaytı.pptx

 

3) SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

3) web site için sıralama.xlsx

3.1. Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi.docx

3.3. Hazirun Listesi.doc

3.4. Divan Tutanağı Örneği.docx

3.5. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

3.6. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu(Ek-2) .docx

3.9. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

Tüzük Değişikliği Bilgilendirme Slaytı.pptx

 

4) SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BASTIRILACAK BELGELER

Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler İçin Bilgilendirme Slaytı.pptx

4.1. Spor Kulübü Defter Tasdik Dilekçesi.docx

4) web site için sıralama.xlsx

 

5) SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER

5.1.2. Hazirun Listesi Örneği.doc

5.1.1. Karar Defteri Örneği.pdf

5.1.3. Divan Tutanağı Örneği.docx

5.1.4. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx

5.1.5. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

5.2.1. Üye Değişiklik Bildirimi Formu.doc

 

5.4. İlk Genel Kurul Evrakları

1. İlk Genel Kurul Dilekçe Örneği.docx

2. İlk Genel Kurul Karar Defteri Örneği.pdf

3. Hazirun Listesi Örneği.doc

4. İlk Genel Kurul Divan Tutanağı Örneği.docx

5. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu(Ek-2).docx

6. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

1. İlk Genel Kurul Dilekçe Örneği.docx

 

6) SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ

6) web site için sıralama.xlsx

6.1. Spor Kulübü Fesih Dilekçesi.docx

6.2. Karar Defteri Örneği (Fesih İçin).pdf

6.3. Hazirun Listesi.doc

6.4. Genel Kurul Divan Tutanağı.docx

6.5. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu(Ek-2).docx

6.6. Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı.docx

 

7) SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

7) web site için sıralama.xlsx

7.1. Spor Dalı Tescili veya Branş İlave Dilekçesi.docx

7.2. Karar Defteri Örneği (Branş Ekleme).pdf

7.3. Spor Dalı Tescil ve Branş İlave Taahhütnamesi.docx

7.5. Fahri Antrenör Sözleşmesi Örneği.doc

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVE GENEL BİLGİLENDİRME SLAYTI.pptx

 

8) SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

8) web site için sıralama.xlsx

8.1.Nakdi Yardım Başvuru Dilekçesi.docx

8.2.Nakdi Yardım Değerlendirme Formu.docx

 

9) SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ (TESCİL) İŞLEMLERİ

9) web site için sıralama.xlsx

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Anonim Şirketi Tescili Genel Açıklama.docx

9.1. Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi.docx

9.3. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi (Ek-3).docx

9.7. Spor A.Ş. Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 

10) SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

10) web site için sıralama.xlsx

 

11) DİĞER BELGELER

11) web site için sıralama.xlsx

11.1. YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEKLERİ.xls

11.2. Askeri Spor Kulübü Tescil Başvuru Dilekçesi.docx

 

12) SİCİL LİSANS

Lisans Tescil Belgesi.xls

1. web siteye yazılacaklar.docx

Kayak Bildiğine Dair Beyan.docx

Muvafakat ve Taahhütname.docx

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Büyük Sporcular İçin).docx

Sağlık Beyan Formu (18 Yaşından Küçük Sporcular İçin).docx

Sporcu Kartı Formu.docx

Yüzme Bildiğine Dair Beyan.docx

Ferdi Lisans Talep Formu.doc

Sporcunun Kulüple İlişkisini Gösteren Belge.doc