Erasmus+
Erasmus+

Erasmus+
 


 

EVS Project : Youth Camps/2018

Youth Camps ”project” ”2017-1-TR01-KA105-038239 S was held in Aladağ Youth Camps between 03 July and 04 September 2018 by the Provincial Directorate of youth and sport within the scope of Erasmus+(EVS) .

Two French volunteers who participated in the gen Erasmus + (EVS) Youth Camps project in Aladağ Youth Camps, Mehdi BOUAOUDIA and Shara DAADOR had the chance to meet thousands of Turkish youth and Turkish Culture during the project.

Throughout the project, they took part in many activities in Aladağ Youth Camps and helped our camp leaders. In this way, they have developed their environmental consciousness within the frame of time they have intertwined with nature.

We would like to express our thanks to Hatice Kübra ŞİMŞEK who is mentor of volunteers and volunteers(Mehdi BOUAOUDIA and Shara DAADOR)

 

Türkçesi

 

İl Müdürlüğümüz tarafından 03 Temmuz – 04 Eylül 2018 tarihleri arasında Aladağ Gençlik Kamplarında gerçekleştirilen “ '2017-1-TR01-KA105-038239” numaralı “Erasmu+(EVS) Youth Camps” projesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Aladağ Gençlik Kamplarında gerçekleştirilen “Erasmus+(EVS) Youth Camps” projesi kapsamında görev alan 2 Fransız gönüllü Mehdi BOUAOUDIA ve Shara DAADOR’a proje boyunca binlerce Türk genci ile tanışma fırsatı ve hem Türk kültürünü hem de kurumsal faaliyetlerimizi yakından tanıma fırsatı buldular. Proje boyunca Aladağ Gençlik Kamplarında birçok faaliyette yer aldılar ve kamp liderlerimize yardımcı oldular. Bu sayede doğa iç içe geçirdikleri zaman çerçevesinde birçok farklı alan hakkında deneyim sahibi oldular ve doğa çevre bilinçlerini geliştirmiş oldular. 

Projede yer alan Fransız gönüllü öğrencilerimiz Mehdi BOUAOUDIA ve Shara DAADOR'a proje boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı, İl Müdürlüğümüz personeli Proje Koordinatörü Sportif Eğitim Uzmanı Aziz Onurhan AHRAZ’a projeye katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
 


 


 
 

MARSA Project 2018-2020

 

MARSA InternPrize is a two year project funded by the European Commission under the Erasmus+ Strategic Partnerships for Youth programme. MARSA stands for Move Against Rash Statements and Actions.

It is a consortium of 5 youth organisations from France, Italy, Romania, Turkey and Malta the leadership of VisMedNet Association that is also the champion of the InternPrize concept and dynamic.

MARSA InternPrize trains youth leaders and organisations and younger generations through joint activities in VET and youth imparting knowledge and skills in:

- product development in creative industries based on market research, audience analysis and professional distribution strategies,
- general media and video production skills with focus on audience and quality under professional artistic direction and
- creation of joint strategies for social education and advocacy through structured social media strategies.

Youth leaders and youths will set up local teams and produce creative content in an enterprise environment and discipline using online collaborative tools.

https://www.facebook.com/MARSAInternPrize/

http://internprize.eu/MARSA_Project

https://twitter.com/InternPrize

 

 

MARSA Project 2018-2020 (TÜRKÇESİ)

MARSA Erasmus programı tarafından Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar başlığı altında desteklenen bir projedir.

InternPrize konseptinin ve dinamiğinin şampiyonu olan VisMedNet Derneği'nin liderliğinde Fransa, İtalya, Romanya, Türkiye ve Malta'dan 5 gençlik örgütünün bir konsorsiyuyla yürütülecek bir projedir.

MARSA gençlik liderlerini, gençleri ve gençlik kurumlarını Mesleki Eğitim alanında ortak faaliyetler aracılığıyla ve aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazandıran bir eğitimdir.

-        Pazar araştırması, izleyici analizi ve profesyonel dağıtım stratejilerine dayalı yaratıcı endüstrilerde ürün geliştirme

-        profesyonel sanatsal yönelimde izleyici ve kaliteye odaklanan genel medya ve video prodüksiyon becerileri

-        yapılandırılmış sosyal medya stratejileri yoluyla sosyal eğitim ve savunuculuk için ortak stratejilerin oluşturulması.

Gençlik liderleri ve gençleri, yerel ekipler kurarak, bir kurumsal ortamda yaratıcı içerikler ve çevrimiçi işbirlikçi araçlar kullanarak bir disiplin kuracaktır.


ASAM / SGDD is one of the local partners that we have created within the scope of MARSA project which is accepted under Erasmus + projects has informed our project team about Refugees / Immigrants.

 

During the project, ASAM / SGDD, Bolu Municipality and Abant İzzet Baysal University / psychological counseling and guidance department will support our institution in local activities.

 

Our other local partnership attempts are continuing.


Erasmus+projeleri kapsamında kabul edilen ‘MARSA’ projesi kapsamında oluşturduğumuz yerel ortaklarımızdan olan ASAM/SGDD Mülteciler/Göçmenler hakkında proje ekibimize bilgilendirme yapmıştır. Proje boyunca ASAM/SGDD, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi PDR bölümü yerel faaliyetlerde kurumumuza destek vereceklerdir. Diğer yerel ortaklık çalışmalarımız devam etmektedir.